Auktionsbetingelser

Hvad betaler man for varen
Alle auktioner på Travet.dk er inkl. moms. Køber du en vare for f. eks. kr. 1.000. Betaler du i princippet kr. 800 plus kr. 200 i moms. I særlige tilfælde kan auktioner være uden moms, og vil fremgå af de respektive auktioner.

Hvad får man for varen
Der betales 10 procent af hammerslaget for priser under kr. 100.000 – dvs. salgsprisen. Ved salgspris over kr. 100.000 kr. er salæret fem procent. Sælger du en vare for kr. 20.000, vil din fortjeneste være på kr. 18.000. Alle priser er inkl. moms.

Hvor lang tid løber auktionerne?
En auktion løber typisk 2 dage – 48 timer.

Ved registrering på auktionens hjemmeside af såvel køber som sælger, accepterer man samtidig de vilkår/betingelser, der herunder er beskrevet.

Travet.dk påtager sig intet ansvar for betaling af den/de solgte vare mellem køber og sælger.
Travet.dk påtager sig intet ansvar for varene, deres stand, eller for det af sælger anførte information af enhver art. Alle parter holder derfor også Travet.dk skadesløst, for hvilket tab, sagsomkostninger, erstatninger, eller andet der måtte være i den forbindelse.

Registrering
For at kunne deltage i budgivning kræver det en forudgående køber registrering, hvis data bruges til at udfærdige en faktura for et evt. køb Dette kan kun foregå online via travet.dk, og gives ikke videre til tredjepart jvf. Persondataloven. Du registrer selv din profil under “Opret konto”. Det sker med angivelse af navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse.

Bud
Bud kan indsendes, så snart auktionen er påbegyndt på det angivende tidspunkt.

Afbrydelse af en auktion og tekniske forbehold Travet.dk er ikke ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art, heller ikke, selv om det skyldes vores computere eller tekniske forhold hos os.

Økonomi
Ved alle genstande, der sættes til salg på Travet.dk, skal der oplyses, at beløbet er med moms. Såfremt det ikke er tilfældet, vil det blive oplyst i forbindelse med auktionen.

Travet.dks ansvar
Travet.dk kan ikke drages til ansvar for forsinkelser eller andre problemer med kunders internetforbindelser eller opkobling samt ved anvendelse af ikke-tidssvarende computere eller programmer.

Efter auktionen
Efter auktionen får alle sælgere, som har solgt på auktionen en faktura, hvor købernes oplysninger fremgår med navn, telefon og mail. Sælger kontakter den oplyste køber (fremgår i fakturaen), og informationer om afhentning, betaling m.m. aftales.

Køber får ligeledes kontaktoplysningerne på sælger i en mail efter auktionsafslutningen.